Обмен на европейски практики за създаване на програми за квалификация на учители по математика и природни науки

Доц. д-р Галя Кожухарова
Тракийски университет, ДИПКУ

    ВЪВЕДЕНИЕ

    В статията се фокусира върху обобщения опит да се създаде курс за обучение на учители по математика и науки /физика, химия, биология и география/, в резултат на нашите изследвания и участието ни като бенефициент в европейски изследователски проект по програма "Коменски" на Европейската комисия. Пътят, който използвахме е обмен на европейски образователни практики за насърчаване на взаимодействието и сътрудничеството между образователните и квалификационни системи в Европейската общност, с цел да се превърнат в световен пример за качество.

Виж целия документ